Aluetoimisto: Asemakatu 22 A, 90100 OULU

Puh. 050 4686 939

| Yhteystiedot

Loma on yksillä ja kesä kaikilla

Sopimukset syntyivät. Kunnallisella puolella siirrytään vuosityöaikaan 1.8.2020 mennessä. Yksityisen opetusalalla jäätiin junasta. Yksityisellä opetusalalla uusia työaikamalleja käsittelevä työryhmä jatkaa toimintaansa vuosityöaikajärjestelmän pohjalta siten, että oppilaitokset voivat siirtyä vuosityöajan mukaiseen työaikajärjestelmään aikaisintaan 1.1.2019 alkaen. Näkökulma erot ovat tiettävästi suuria ja työryhmät saavat jauhaa tosissaan. Ammatilliset erityisoppilaitokset olivat edistyksellisesti kolme vuotta vuosityöaikakokeilussa, mutta nyt valmistaudumme jo toiseen lukukauteen OPV työajassa. Ammatillinen reformi tulee siitä huolimatta, mutta on huolestuttavaa, että kaikkea työtä ei saada näkyväksi. Vuosityöaika määrittelee tehtävät ja on kuin suojakuori opettajan ympärillä. Kun työtä pusketaan sisään, sitä tulee vastaava määrä jostakin saumasta ulos tai muuten on sovittava lisätyöstä. OPV:ssä olemme suojattomia ja kaikenlaista tehtävää kuuluu olemattomiin tunteihin ilman minkäänlaista ylärajaa.

Ammatillisten oppilaitosten kesäopetuksesta sovittiin ajalle 1.3.2018 -31.3.2021. Tällä hetkellä koulutuksenjärjestäjät eli johdon viisaat päät pähkäilevät kesäkeskeytyksen aikana kertymättömiä opiskelijavuosia ja puuttumaan jääviä euroja. Sopimus on mielenkiintoinen ja siinä kannattaa olla työntekijäosapuolen aktiivinen. Kaksi viikkoa töitä kesällä ja palkintona on viikon loma. Opetuksen sijoittuminen kesään tarkoittaa, että vuotuinen työmäärä tehdään lyhyemmässä ajanjaksossa kuin tavanomainen 38 opetusviikkoa. Käytännössä normaalin lukukauden ajalle tulee siis kolme opetuksetonta viikkoa kahden viikon kesän rykäyksestä. Tämä saattaa kiinnosta monia opettajia ja myös koulutuksenjärjestäjiä. Parhaimmillaan suunniteltuna neljän viikon keskeytys ei vie opiskelijavuosia kesäajalta ainakaan kokonaan.

HOKSIT tulevat kaikilla, lainsäädäntö uudistui ja kysymyksiä on paljon ilmassa. Reformilähettiläiden helmat lepattavat. Jossakin ollaan asioissa pitkällä ja jossakin lähtöasetelmassa. Asiansa osaava koulutuksenjärjestäjä huolehtii työntekijöidensä koulutuksesta. Kohta helepottaa. Loma on yksillä ja kesä kaikilla.

Ammatillisen jaoksen vetäjä, alueyhdistyksen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja
Pääluottamusmies
Vesa Muikkula

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email