Aluetoimisto: Asemakatu 22 A, 90100 OULU

Puh. 050 4686 939

| Yhteystiedot

Moniammatillisuus on rikkaus varhaiskasvatuksessa

Vastaus Talentia ry:n Marjo Varsan 25.10. (Kaleva) kirjoitukseen.

Varhaiskasvatuksen tiekartta on opetusministeriön selvityshenkilöiltä tilaama selvitys, joka katsoo vuoteen 2030. Tiekartta esittää keinoja, joilla voidaan selkiyttää varhaiskasvatuksen tehtävissä tarvittavaa osaamista ja turvata laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutuminen.

Marjo Varsa Talentiasta kirjoittaa virheellisesti: ”Sosionomitutkinto on laajempi kuin kandidaatin tutkinto” ja ”pätevät lastentarhanopettajat menettävät pätevyytensä ja ammattinsa”.

Tällä hetkellä kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin saa sekä yliopistokoulutuksena, kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintona (sosionomi). Nämä samaan ammattinimikkeeseen oikeuttavat koulutukset ovat tietoperustaltaan hyvin erilaiset.

Sosionomin tutkinto sisältää vain 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja ja antaa pätevyyden sosiaalialan asiatuntemusta vaativiin työtehtäviin, muun muassa perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lastentarhanopettajan tutkinto sisältää vähintään 180 opintopistettä ja perustuu kokonaan varhaiskasvatuksen opintoihin.

Varhaiskasvatuksen ammatilliset osaamisvaatimukset ovat muuttuneet ja syventyneet. 1.8.2017 alkaen olemme olleet velvollisia noudattamaan lakiin pohjautuvaa normiasiakirjaa, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016). Uuden asiakirjan velvoitteiden mukaisesti painotus on pedagogiikassa.  Vaatimusten mukaisen osaamisen tuottaa vain yliopistollinen lastentarhanopettajakoulutus.

Ne, jotka ennen lakimuutoksia ovat kelpoisia varhaiskasvatuksen tehtäviin, ovat siihen oikeutettuja ja kelpoisia edelleen. Osaamisvaatimusten muututtua Tiekartta esittää, että sosionomikoulutuksen suorittaneet voisivat saada varhaiskasvatuksen opettajanimikkeen suorittamalla 25 opintopisteen kokonaisuuden varhaiskasvatuksen opintoja. On tärkeää, että aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.

Moniammatillisuus varhaiskasvatuksessa on rikkaus. Henkilöstörakenne- ja nimikeuudistuksen tavoitteena on edistää moniammatillisen henkilöstön osaamisen hyödyntämistä nykyistä paremmin. 

Kaikkien osaamista tarvitaan varhaiskasvatuksessa jatkossakin. Henkilöstörakenteella pyrittäisiin varmistamaan, että jokaisessa päiväkodissa työskentelisi sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulutuksen saaneita. Näin turvaamme parhaiten laadukkaan varhaiskasvatuksen. Tiekartta antaa eri ammattiryhmille oikeuden omaan ammattinimikkeeseen ja tuo selkeyden päiväkodissa työskentelevien tehtäväkuviin.

Moniammatillisuus tarkoittaa myös sitä, että jokainen saa olla ylpeä omasta koulutustaustastaan ja osaamisestaan.

On todella upeaa, että varhaiskasvatuksesta vihdoinkin keskustellaan.

Tehkäämme jatkossakin tätä maailman tärkeintä työtä moniammatillisesti yhdessä toisiamme arvostaen ja kunnioittaen. Täydennetään toisiamme ottaen huomioon erilaisen koulutuksen tuoma osaaminen. Näin voimme parhaiten toimia lapsen parhaaksi.


SUSANNA HAAPSAMO

Päiväkodin johtaja, Sampolan päiväkoti ja Avoin päiväkoti Lastu

ANNUKKA HULKKONEN

Päiväkodin johtaja, Lintulan päiväkoti ja Allinpuiston päiväkoti

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email