Aluetoimisto: Asemakatu 22 A, 90100 OULU

Puh. 050 4686 939

| Yhteystiedot

Onko yhdentekevää kuka lastasi opettaa? Miksi lastentarhanopettajia tarvitaan?

Lastentarhanopettajan työlle on asetettu selkeät tavoitteet varhaiskasvatuslaissa ja valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sekä esiopetuksen opetussuunnitelmassa. Uusia perusteita lukiessa ei voi olla huomaamatta vahvaa pedagogista näkökulmaa. Velvoite tehdä jokaiselle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma astuu voimaan 1. elokuuta.  Varhaiskasvatussuunnitelma on pedagoginen asiakirja. Päiväkodissa lastentarhanopettaja on vastuussa pedagogiikasta ja lastentarhanopettajan tehtäviin ja vastuisiin kuuluu varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja arviointi.

Nyt haastankin kaikki kunnat mukaan toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta! Varhaiskasvatussuunnitelman laatija ei voi olla toiseen ammattiryhmään kuuluva henkilö, jolla ei ole pedagogista koulutusta. Myöskään suunnitelmaan kuuluvaa pedagogista keskustelua ei voi käydä joku muu kuin opettaja.

Nyt jos koskaan pitää olla rohkeasti opettaja ja ottaa oma tehtävä haltuun! Päiväkodeissa on vahvaa moniammatillista osaamista. Kullekin ammattiryhmälle on omat vastuut ja tehtävät. Arkihavainnointi on kaikkien lapsiryhmässä työskentelevien ammattilaisten vastuulla.  Näiden havaintojen ja yhdessä käydyn keskustelun pohjalta lastentarhanopettaja laatii lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja käy keskustelun huoltajien kanssa.

Lastentarhanopettaja vastaa siitä, että varhaiskasvatustoiminta on suunniteltua, laadukasta ja tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kehitystä ja oppimista. Lastentarhanopettajalla on pedagogisesti korkeatasoisin koulutus. Hänellä on laaja teoriatieto lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksestä sekä taitoa käyttää viimeisimpiä tutkimustuloksia hyödyksi lapsen hyvinvoinnin, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuudessa.

Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen ja pedagogisesti koulutettuun opettajaan.  

Lastentarhanopettajaliitto on tehnyt Pedagogiikan aika -julkaisun, jossa kahdentoista varhaiskasvatuksen asiantuntijan artikkelissa kerrotaan niin varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja laaja-alaisesta osaamisesta kuin dokumentoinnistakin. Jokaisen päättäjän olisi hyvä perehtyä tähän julkaisuun.
Jatkossa kuntien tärkein tehtävä tulee olemaan kasvatuksen ja opetuksen järjestäminen lapsille ja nuorille. Tulevien valtuutettujen tulee olla oikeasti kiinnostuneita kasvatuksen ja opetuksen sisällöistä ja niiden kokonaisvaikutuksesta lapsiin ja perheisiin.
Kuntien päätöksillä taataan lastentarhanopettajan työn edellytykset ja suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun turvaaminen.

 

Annukka Hulkkonen, päiväkodin johtaja
Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen varapuheenjohtaja / LTO jaoksen vetäjä
Oulun lastentarhanopettajat ry:n varapuheenjohtaja

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email