Aluetoimisto: Asemakatu 22 A, 90100 OULU

Puh. 050 4686 939

| Yhteystiedot

Seuraa ajankohtaista keskustelua: Ei ole yhdentekevää, kuka opiskelijaa arvioi

Onko ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osaamisen arviointi sellaista, ettei ole väliä kuka sen tekee ja mitä laatua tuutista ulos tulee? (Olli Luukkainen OAJ:n puheenjohtaja)
http://www.oaj.fi/cs/oaj/OllinBlogi?contentID=1408918452087

Miksi amis-opiskelijan pitäisi olla arvioinnin kohteena ”kenen tahansa” armoilla? (Jouko Karhunen AO:n puheenjohtaja)

Voimassaolevan lain mukaan arviointi on julkisen vallan käyttöä, ja opettajat ovat kaikki viranhaltijoita, jotka voivat arviointia käyttää. Se ei muutu miksikään eikä pidäkään. Tällä leikkausvauhdilla näitä viranhaltijoita alkaa olla vaan entistä vähemmän. (Jarmo Paloniemi OSEKK Kuntayhtymäjohtaja-Rehtori)

Miksi arviointia opettajan tehtävänä ei kirjoiteta lakiin? (Jouko Karhunen)
En tiedä, mutta ei sitä kukaan muukaan saa tehdä. (Jarmo Paloniemi)
https://www.facebook.com/jouko.karhunen.9?fref=ts

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat mukana ammatillisen koulutuksen uudistuksessa ja tekevät parhaansa sen onnistumiseksi. Lopulta kuitenkin ammatilliset opettajat toteuttavat reformin. Siksi heidän pitää olla vakuuttuneita uudistuksen hyödyistä. (Ammatillisten opettajakorkeakoulujen johtajat Asko Karjalainen OAMK, Päivi Karttunen TAMK, Jari Laukia Haaga-Helia, Seija Mahlamäki-kultanen HAMK ja Pekka Risku JAMK)
http://content.opettaja.fi/epaper/20170113/76/index.html

Myös tulevaisuudessa koulutuksen järjestäjä arvostaa osaavia ja päteviä opettajia. Koulutuksen järjestäjän toiminnallisten edellytysten täyttyminen asettaa käytännössä vaatimuksia ohjaushenkilöstön osaamiselle. Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia ohjauspalveluista vastaavien opetus-ja ohjaushenkilöstön osaamiseen päivittämisestä ja jatkuvasta kehittämisestä. Uudistus tuo uusia haasteita myös oppilaitosten johtamiselle eri tasoilla.

Tänä päivänä käymämme arvokeskustelu luo pohjaa ammatillisen koulutuksen uudistukselle. Kaikkien oppilaitosten työntekijöiden työ tulee sen myötä muuttumaan. Ohjauksen rooli opiskelijan näkökulmasta on merkittävimpiä asioita. Ohjaus on koko oppilaitosyhteisön yhteinen tehtävä.

Lainaukset Opetus ja kulttuuriministeriö. Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaus.
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/18700872/Etel%C3%A4-Karjalan+ELO-ohjausryhm%C3%A4n+kokous24+10+2016_Karlsson+(002).pdf/27e4f080-3e7b-4779-ac6f-1a419a3dd21f

Vesa Muikkula
ammatillinen erityisopettaja
vastaava luottamusmies (OAJ)
OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen jäsen

 

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email