OAJ Pohjois-pohjonmaa Facebook

Aluetoimisto: Asemakatu 22 A, 90100 OULU

Puh. 050 468 6939, (08) 371 925
| Yhteystiedot

Toteutuuko tasa-arvoinen, laadukas varhaiskasvatus Oulussa?

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.8.2015. Laki määrittelee varhaiskasvatuksen tavoitteelliseksi hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudeksi, jossa korostuu pedagogiikka. Ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen laatua pyrittiin takamaan laissa ryhmäkokoasetuksella (seitsemän lasta suhteessa työntekijään). Uusi, pedagogiikkaa korostava laki ei ehtinyt kuitenkaan olla montaakaan kuukautta voimassa, kun sitä jo lähdettiin sääntömuutoksella heikentämään subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja ryhmäkokojen kasvattamisen kautta (kahdeksan lasta suhteessa työntekijään).

Olemme pettyneitä siihen, että lapsiystävällinen Oulun kaupunki on päättänyt tietoisesti heikentää oululaisten lasten koulutuksellista tasa-arvoa sekä rajaten subjektiivista päivähoito-oikeutta 20 tuntiin/viikko että kasvattaen ryhmäkokoja 1.8.2016 alkaen toisin kuin muut kuusikkokunnat Helsinki, Espoo, Tampere ja Turku. Vantaalla ei kasvateta ryhmäkokoja. Nämä varhaiskasvatuksen poliittiset ratkaisut ovat arvovalintoja ja ne olisi voitu ratkaista toisin kuten muut isot kunnat esimerkillään näyttävät. Olemme iloisia siitä, että muun muassa Raahen kaupunki on osannut tehdä varhaiskasvatusta ja lasten oppimista arvostavia päätöksiä rajaamatta lasten tasa-arvoista oikeutta varhaiskasvatukseen sekä nostamatta ryhmäkokoja. Valitettavaa on, että suurin osa alueemme kunnista seuraavat Oulun linjaa säästää lapsilla.

Varhaiskasvatuksella on tärkeä rooli ja kauaskantoiset vaikutukset lapsen oppimisen sekä perheiden kotikasvatuksen tukemisessa. Tärkeässä moniammatillisessa tiimissä varhaiskasvatuksen pedagogiikasta vastaa lastentarhanopettaja. Laadukas varhaiskasvatus toteutuu säännöllisesti asianmukaisissa tiloissa sekä sopivan kokoisessa, pysyvässä ryhmässä, jonka henkilökunta on koulutettua. Jotta varhaiskasvatus on laadukasta, se edellyttää pedagogista suunnittelua varhaiskasvatussuunnitelmien kautta, jossa huomioidaan jokaisen lapsen yksilölliset tuen tarpeet. Kun varhaiskasvatus on laadukasta, panostetaan kodin kanssa tehtävään yhteistyöhön, varhaiskasvatuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen muun muassa mahdollistamalla vanhempien osallisuus ja osallistuminen lapsensa varhaiskasvatukseen.

Erityisen huolissamme olemme siitä, että nykyinen suomalainen varhaiskasvatuspolitiikka mahdollistaa paljon paikallista vaihtelua siinä, minkälaisia varhaiskasvatusmahdollisuuksia eri taustoista tulevilla lapsilla on. Milloin varhaiskasvatus hyväksytään aidosti osaksi laadukasta, suomalaista koulutusjärjestelmäämme? Ei oppiminen ennen kouluikää ole yhtään sen vähempiarvoista kuin myöhemmin.

Lukuisten kansainvälisten tutkimusten mukaan koulutukseen ja erityisesti varhaiskasvatukseen investointi kannattaa, sillä jokainen sijoitettu euro tulee takaisin jopa seitsenkertaisena. Pelkäämme pahoin, että nämä lyhytkantoiset säästötoimenpiteet tuovat tulevaisuudessa moninkertaisia kuluja Oululle, jopa seitsemän kertaisena. Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen ja säännölliseen varhaiskasvatukseen, myös oululaisilla lapsilla! Huonot päätökset voidaan aina muuttaa ja tehdä parempia, oikeaan tietoon pohjautuvia päätöksiä.

 

Enni-Mari Ylikörkkö, lastentarhanopettaja, KM

OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry, hallituksen jäsen

Oulun Lastentarhanopettajat ry, hallituksen jäsen

 

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email