Aluetoimisto: Asemakatu 22 A, 90100 OULU

Puh. 050 4686 939

| Yhteystiedot

Työsuojelutiedote 31.1.2018

Arvoisa työsuojeluvaltuutettu, 1. varavaltuutettu, 2. varavaltuutettu, työsuojelutoimikunnan jäsen, työsuojelupäällikkö ja paikallis- ja alueyhdistysten puheenjohtajat sekä alueasiamiehet

TYÖSUOJELUTIEDOTE

– Uuden työsuojelun yhteistoimintakauden alussa huomioitavaa
– Työsuojeluvaltuutetun palvelussuhteen ehdot
– Työsuojeluvaltuutetun estyminen tehtävänsä hoitamisesta
– Sisäilmaongelmiin haetaan ratkaisuja Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmassa

Uuden työsuojelun yhteistoimintakauden alussa huomioitavaa

Kunta-alan Työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä TYRY on antanut Rauman kaupungille lausunnon työsuojeluvaalien toteutumiseen liittyen. Lausunnossa korostetaan, että työnantajan on pyrittävä yksimielisyyteen neuvotteluissa, kun kyse on yhteistoiminta-asioista. Tätä periaatetta tuleekin noudattaa kaikissa työsuojelun yhteistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden käsittelyissä.

Kunta-alalla työsuojeluvaltuutetun tulee itse seurata ko. tehtävään käyttämäänsä työaikaa. Seurantaan voi käyttää valtakunnallisesti neuvoteltua mallia, joka löytyy OAJ:n jäsensivuilta kohdasta Työsuojelu ja hyvinvointi -> Työsuojelun yhteistoiminta -> Työsuojeluvaltuutetun korvaukset ja ajankäyttö. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin käytettävä työaika raportoidaan työsuojelutoimikunnalle kerran vuodessa siten, että edustettavien yhteydenottoja koskeva salassapitosäännös otetaan huomioon.

Työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada koulutusta yhteistoimintatehtävien hoitamista varten. Työnantajan on käsiteltävä työsuojelukoulutuksen tarvetta kahden kuukauden kuluessa valinnasta yhdessä työsuojelutoimijoiden kanssa. OAJ järjestää työsuojelukoulutusta. ks. www.oaj.fi -> OAJ kouluttaa -> Yhteistoimintakoulutus ja -> Työsuojelukoulutus. Uudet työsuojelutoimijat hakeutuvat ensin työsuojelun peruskursseille.

Kun työsuojelun yhteistoimintaa suunnitellaan työnantajan kanssa, kannattaa ottaa esille Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmässä neuvoteltu vuosikello https://ttk.fi/files/4994/Tyosuojelutoimikunnan_vuosikello_2016.pdf , jossa on työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävät vähimmäisasiat.


Työsuojeluvaltuutetun palvelussuhteen ehdot

Työsuojeluvaltuutettu on käytännössä vapautettuna joko kokonaan tai osittain omista työtehtävistään työsuojeluvaltuutetun tehtäviin. Työsuojeluvaltuutetun palvelussuhde säilyy ennallaan kuten aiemminkin. Työaika ja palkkaus säilyvät hänellä samana kuin aiemminkin. Lisäksi hänelle maksetaan työsuojeluvaltuutetun kuukausipalkkio.

Työsuojeluvaltuutettu neuvottelee yhdessä pääluottamusmiehen kanssa kiinteän vapautuksen työsuojeluvaltuutetun tehtäviin. Tämän lisäksi on mahdollista neuvotella määräaikaisesta, erityistarpeeseen perustuvasta vapautuksesta esimerkiksi uuden koulun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyen.

Jos valitun työsuojeluvaltuutetun työajan huojennusta tai ansioita koskien on epäselvyyksiä, on tärkeää, että työsuojeluvaltuutettu ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen paikallisneuvottelun pyytämiseksi asiassa. Näissä tilanteissa pyydetään olemaan myös yhteydessä OAJ:n toimistoon riina.lansikallio@oaj.fi.

Kunta-alalla on useita työsuojelutoimijoita koskevia sopimuksia ja työelämän laatua ja yhteistoimintaan koskevia suosituksia. Nämä kaikki on koottu kirjaan Tuloksellisuus ja työelämän laatu http://shop.kuntatyonantajat.fi/product_details.php?p=3054 . Kuntatyönantajan tulee hankkia työsuojelutoimijoille tämä kirja.

Työsuojeluvaltuutetun estyminen tehtävänsä hoitamisesta

Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun on ilmoitettava itse riittävän ajoissa mahdollisista esteistään hoitaa tehtäväänsä 1. varavaltuutetulle ja hänen ollessaan estynyt 2. varavaltuutetulle.

Kun työsuojeluvaltuutettu on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, on työnantajan vapautettava 1. varavaltuutettu omista työtehtävistään hoitamaan välttämättömiä työsuojeluvaltuutetun tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat mm. viranomaistarkastuksiin ja -tutkimuksiin osallistuminen, työsuojelutoimikunnan tai muun työryhmän kokous ja edustettavien työntekijöiden asioiden käsittely.

Jos varsinaisella työsuojeluvaltuutetulla on etukäteen tiedossa pidempi poissaolo, varavaltuutetun ajankäyttö alkaa varsinaisen työsuojeluvaltuutetun esteen alkamisesta lähtien. Työsuojeluvaltuutetun tulee ilmoittaa myös työnantajalle / omalle hallinnolliselle esimiehelleen poissaolosta niin ajoissa kuin mahdollista.

Sisäilmaongelmiin haetaan ratkaisuja Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmassa

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut OAJ:n tavoitteen mukaisesti pitkäkestoisen, julkisiin rakennuksiin kohdentuvan Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman (luonnos 21.12.2017) http://vnk.fi/terveet-tilat-2028. Ohjelma on julkisesti kommentoitavana 15.2.2018 mennessä ja avoimissa kuulemistilaisuuksissa (2.2. Joensuu, 13.2. Turku).

OAJ suosittelee työsuojeluvaltuutettuja ja yhdistysten puheenjohtajia kertomaan toimenpideohjelmaan rohkeasti omat paikalliset ja alueelliset tarpeet, jotka liittyvät sisäilmasairastuneiden kohteluun ja turvaan, päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosrakennusten kunnon selvittämiseen, uudelleenrakentamiseen, hankintaan ja rakentamiseen. Vastaamisessa kannattaa hyödyntää Turun yliopiston ja OAJ:n Sisäilmatutkimuksen 2017 www.oaj.fi/cs/oaj/Sisailmatutkimus%202017 toimenpide-ehdotuksia ja OAJ:n uutista Kerro mielipiteesi sisäilmaongelmista nyt.
Ehdotuksista voi antaa palautetta oheisen linkin kautta www.strategysignals.com/39779-32489-1102@terveet&tilat

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ

Olli Luukkainen                    Riina Länsikallio
puheenjohtaja                        työelämäasiamies

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on email
Email