OAJ Pohjois-pohjonmaa Facebook

Aluetoimisto: Asemakatu 22 A, 90100 OULU

Puh. 050 468 6939, (08) 371 925
| Yhteystiedot

Uusi varhaiskasvatuslaki voimaan 1.9.2018

Hyvä OAJ:n ja LTOL:n jäsen, varhaiskasvatuksen opettaja!

Syyskuun 1. päivä 2018 on historiallisen merkityksellinen kahdesta syystä: uusi varhaiskasvatuslaki astuu voimaan ja samaan aikaan juhlistamme suomalaisen lastentarhatyön 130:tä vuotta. Uuden lain mukaan ammattinimikkeet ovat nyt varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai päiväkodin johtaja. Onnittelut uusien nimikkeiden vuoksi!

Lämmin kiitos jokaiselle, joka on ollut vaikuttamassa lainsäädännön uudistamiseen.

Varhaiskasvatuslain sisältö on suurelta osin Opetusalan Ammattijärjestön ja Lastentarhanopettajaliiton pitkäaikaisten tavoitteiden mukainen. Laki korostaa entistä vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta varhaiskasvatusta järjestettäessä. Myös kiusaamisen ehkäisy on ensimmäistä kertaa kirjattu lakiin.

Uusi laki selkiyttää varhaiskasvatuksen tehtäväkuvia ja vastuita sekä henkilöstön nimikkeitä. Laissa on nyt varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen sosionomin, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan nimikkeet. Ensimmäiset varhaiskasvatuksen sosionomit valmistuvat vuoden 2023 jälkeen.

Lain tullessa voimaan nykyisten opettajien, lastenhoitajien sekä johtajien kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai jotka on hyväksytty opiskelemaan alaa. OAJ ja LTOL hoitavat kaikkien nykyisten ja tulevien varhaiskasvatuksen opettajien edunvalvontaa tutkinnosta riippumatta.

Nyt on tehtävä työtä sen puolesta, että uudet nimikkeet otetaan käyttöön sekä kunnissa että yksityisellä sektorilla mahdollisimman pian. Kunnat voivat reagoida muutokseen jo hyvissä ajoin ennen siirtymäkauden päättymistä. Kun vakinainen tehtävä avautuu tai määräaikainen tehtävä päättyy, uusi toimi kannattaa perustaa uuden henkilöstörakenteen mukaisesti.

Uusi laki lisää varhaiskasvatuksen opettajien määrää päiväkodeissa merkittävästi. Päiväkotien henkilöstörakenne muuttuu siten, että tulevaisuudessa päiväkotien henkilöstöstä 2/3 on korkeakoulutettuja. Näistä vähintään puolella pitää olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Tähän henkilöstörakenteen muutokseen on varattu siirtymäaikaa vuoteen 2030 saakka. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden varmistamiseksi yliopistot ovat jo lisänneet aloituspaikkoja varhaiskasvatuksen kandidaatin ja maisterin tutkintojen koulutusohjelmaan.

Kun tehtäväkuvat selkiytyvät, erilaisen koulutuksen tuottama osaaminen kohdentuu tarkoituksenmukaisella tavalla lain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti.

Työ varhaiskasvatuslain kehittämiseksi jatkuu. Tarkennuksia ja selkiyttämistä kaipaavat muun muassa pedagogisen varhaiskasvatuksen määritelmä, lapsiryhmien koko ja henkilöstön ja opettajien määrän mitoitus sekä lapsen tukeminen. Päätöksiä tarvitaan lapsen subjektiivisesta oikeudesta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ja täsmennyksiä esimerkiksi vuorohoidon järjestämiseen.

OAJ ja LTOL hoitavat kaikkien varhaiskasvatuksen opettajien edunvalvontaa tutkinnosta riippumatta.

Jaksamista tärkeään työhönne ja työniloa uuden lain myötä!

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja

Anitta Pakanen
LTOL puheenjohtaja,
OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email